Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ​​

Βιοδιασπώμενα λιπαντικά

Με βασικό άξονα τα βιοδιασπώμενα λιπαντικά, η εταιρία αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη σε θέματα χρήσης και εγκρίσεων λιπαντικών.

Η ΠΡΟΓΑΙΑ ΕΠΕ αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη σε θέματα χρήσης και εγκρίσεων λιπαντικών και χημικών προϊόντων. Επίσης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με προϊόντα ειδικών απαιτήσεων και τεχνικά, ποιοτικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

βιοδιασπώμενα λιπαντικά υπηρεσίες

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ